top of page

Xerrades

El joc com a eina de comunicació
 
Objectius:
 
 • Prendre consciència de la importància del joc en el desenvolupament dels nostres fills/es

 • Potenciar la relació i comunicació pares/mares-fills/es a través del joc

 • Conèixer els beneficis del joc en els infants

 

Contingut:

 

 • El Joc: concepte i característiques

 • Beneficis del joc

 • La interacció i relació adult-infant en el joc

 • Gaudir de l'activitat

 • Joguines i materials de joc

 • Actituds dels pares/mares respecte al joc del infants

 

 

Entendre l'estat emocional dels nostres fills/es

 

Objectius:

 

 • Conèixer les actituds i conductes dels adults que ajuden a regular les emocions dels infants

 • Conèixer els processos emocionals en les primeres etapes del desenvolupament infantil

 • Ajudar als fills/es a identificar i conèixer les pròpies emocions

 • Adquirir eines i estratègies  per a l'educació emocional dels infants

 

Contingut:

 

 • Les emocions pròpies i alienes: coneixement i identificació

 • Control i regulació de les pròpies emocions

No em donis tot el que demano: Saber dir "No"
 
Objectius:
 
 • Prendre consciència de la importància  d'establir límits i normes en l'educació dels fills/es
 • Conèixer els principis necessaris per establir els límits en la tasca educativa
 • implementar les estratègies adequades en la intervenció dels adults respecte els infants 
 
Continguts:
 
 • Límits i normes
 • Fermesa, coherència i constància
 • Premis i càtigs
bottom of page