top of page

 

Psicologia Infanto-Juvenil

La psicologia infanto-juvenil és una professió especialitzada en la infància i l'adolescència que coneix el desenvolupament psicològic del menor en cada etapa, proporciona estratègies adequades per ajudar al infant/jove i el seu entorn (pares, família, escola...) a crèixer fisicament i emocionalment quan presentin:

 

  • Rebequeries, irritabilitat, impulsivitat, mentides.

  • Timidesa, inseguretat, baixa autoestima.

  • Dificultats de relació.

  • Trastorns de conducta: desobediència, baralles, conductes desafiants.

  • Trastorns de la son: malsons, terrors nocturs,...

  • Dificultats d'adaptació i de separació.

  • Tristesa, ansietat, pors.

  • Regressions.

  • Altres

 

Per poder iniciar la intervenció psicològica cal fer primer una valoració psicològica del infant o jove i del seu entorn familiar i escolar.

El tractament implica tant al infant o jove com a la seva família i es treballa paral.lelament a través de l'orientació i l'assessorament.

 

bottom of page