top of page

Reeducació psicopedagògica

És una intervenció personalitzada a nivell individual dirigida a infants i joves que presenten dificultats en lectoescriptura ( dislèxia, disgrafia, disortografia, ...), dificultats per mantenir la concentració o per la planificació i dificultats de tipus associades a l'àmbit d'aprenentatge.

Alguns alumnes no sempre es beneficien del sistema d'ensenyament ordinari i per tal de desenvolupar tot el seu potencial necessiten d'una intervenció més especialitzada.

Tenim en compte no únicament els aspectes més acadèmics sinó també els emocions i motivacionals per a ajustar la intervenció.

Oferim asesssorament  a les famílies i docents involucrats en el procés d'aprenentatge del infant o jove.

El tractament incorpora una metodologia multisensorial i l'ús de tecnologies.

 

 Fomenta l'autonomia

 

Ensenyem a aprendre

Millora l'autoestima i la percepció d'autoeficàcia 

Potencia la motivació interna

Afavoreix la creació hàbits d'estudi i de treball 

 

Disminueixen o s'eliminen conductes que interfereinxen o dificulten el desenvolupament de l'estudi

colors_edited_edited.jpg

 

Estimular diferents habilitats cognitives:

 

  • atenció

  • memòria

  • percepció

  • orientació temporal

  • orientació visoespacial

  • llenguatge

  • raonament

  • metacognició

  • planificació

  • flexibilitat cognitiva

bottom of page