Com treballem amb l'escola?

 

Oferim informació sobre els diferents trastorns i/o dificultats

 

Assessorem els/les mestres, especialitstes, monitors/es,...

 

Oferim estratègies d'actuació a l'aula

 

Proposem adaptacions en funció de les dificultats

 

Fem entrevistes de coordinació i seguiment

 

 Coordinacions amb l'escola i altres serveis