top of page

Com treballem?

Som un equip de professionals  especialitzades en les etapes de la infància i l'adolescència.

 

Treballem abordant de manera integradora, tenint en compte la personalitat, els aspectes emocionals, conductuals i cognitius del infant i/o jove i les seves famílies.

Primera entrevista
Avaluació
Diagnòstic
Intervenció
Coordinacions

 

Iniciem l'atenció  amb una primera visita esclussivament amb el pare/mare i/o tutor/a.

Aquest temps  és  un moment d'escolta  per recollir quina és la seva demanda, així com informació de l'entorn famíliar i escolar per entendre la situació i poder donar la millor resposta a les dificultats.

Tot seguit fem un procés de valoració amb l'objectiu de detectar quines dificultats hi ha i com les treballarem. Durant aquest procés coneixem al infant o jove  i en el cas que sigui necessari apliquem les proves específiques per tal d'elaborar un diagnòstic.

 

Posteriorment citem a la família i/o tutors/es per fer la devolució de la valoració , expliquem els resultats i proposem el pla de intervenció. Si valorem  que el cas requereix d'una intervenció específica que nosaltres no podem oferir, plantegem la derivació a un servei especialitzat.

A partir d'aquest moment establim els objectius d'intervenció i s'inicia el tractament. Les sessions de tractament són individuals i tenen una freqüència d'una o dues sessions setmanals en funció de la necessitat de cada cas. 

 

Les intervencions es realitzen de forma coordinada amb la família i/o tutors/es legals, el tutor/a del centre escolar  i/o altres serveis o professionals implicats. 

La coordinació conjunta ens permet dissenyar un pla d'intervenció interdisciplinari que ens facilita uns millors resultats, basats en una tractament individualitzat adequat i més eficaç. 

 

bottom of page