Psicologia infantil i juvenil
 

El benestar psicologic és un repte de salut important. Créixer sa , implica aprendre a ser conscient de les pròpies capacitats, limitacions, saber fer front a les  decissions i responsabilitats de la vida, així com saber relacionar-se amb els altres.

 

 INFANTS 

En l'etapa de la infantesa la persona forja les bases de la seva personalitat i desenvolupa les capacitats intel·lectuals bàsiques , per això ´ñes fonamental que el infant compti amb un entorn que li garanteixi afecte, cura física i una bona educació. 

 

JOVES

L'adolescència és una etapa d'especial atenció, és l'etapa de consolidar valors, creences i estratègies d'afrontamen, així com d'envoltar-se  d'un bon entorn, d'assolir una bona autoestima i seguretat. Aquesta camí comporta un procés de canvis , tan mentals com corporals, destinats a elaborar estratègies d'adaptació per aquesta nova estapa de demandes, tan seves com a de l'entorn.      

 

 

                 

 

 

 

Psicopedagogia
 
Les dificultats d'aprenentatge, el baix rendiment escolar, o el que en diem " males notes" pot respondre a diverses raons: dislexia, dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat,...   sense oblidar que sovint aquestes dificultats estan associades a aspectes emocionals que cal tenir en compte.
 
Reeducacions i estratègies d'aprenentatge:
Acompanyament individualitzat en el procés d'aprenentatge. l'objectiu bàsic és oferir al nen/a  eines i estratègies per fer fornt a les seves dificultats, minimitzar-se els efectes, com el fracàs escolar i baixa autoestima, compensant-les i millorant el rendiment acadèmic.   
 
 LLEGIR MÉS