top of page

Psicopedagogia

 

Aquest servei s'ofereix per aquells infants o joves que presenten dificultats en àrees específiques de l'aprenentatge:

 

  • Lecto-escriptura (dislèxia, dificultats en la velocitat o la comprensió lectora, disgrafia)

  • Discalcúlia, dificultats en l'aprenentatge de les matemàtiques

  • Motricitat fina

  • Atenció, concentració i memòria (trastorn d'atenció amb o sense hiperactivitat)

  • Estratègies i tècniques d'aprenentatge

  • Motivació

 

Sovint els infants o joves amb dificultats d'aprenentatge també presenten malestar emocional (tristesa, angoixa, baixa autoestima, alteracions conductuals,..) Per això és important atendre també la part afectiva.

 

És necessari treballar conjuntament amb la família i l'escola per poder establir objectius i fer seguiment de l'evolució.

 

           Reeducacions                                         Mètode Glifing

 

Psicopedagogia

bottom of page