top of page

Atenció psicològica

 • Quan l'adult per dificultats psicològiques, físiques o familiars impedeixen el desplaçament al nostre centre.

 • No sempre és fàcil que l'adolescent vulgui acudir al centre, per això oferim aquest servei d'atenció a domicili. En les primeres visites a casa, es procura que l'adolescent, dins el seu espai de confort, vagi sentint confiança amb el terapeuta per poder, posteriorment, fer les sessions al centre. 

 

Reeducació psicopedagògica

 • Atenció individualitzada dirigida a infants i adolescents per potenciar les seves habilitats, facilitant-los-hi estratègies i recursos òptims per millorar la seva autonomia i el seu rendiment escolar. 

 • Es tracten dificultats d'aprenentatge com: 

  • Lectura i escriptura​

  • Dislèxia (dificultats de comprensió en la lectoescriptura)

  • Discalculia (dificultats en operacions numèriques)

  • Dificultats de concentració, atenció i memòria

  • Dificultats d'organització i planificació

  • Manca d'hàbit i tècniques d'estudi

bottom of page