Treballem per al vostre benestar

S om un equip de professionals amb experiència i formació especialitzada en atenció a infants, joves, adults i famílies.

Oferim intervencions preventives, diagnòstiques i assistencials.

L'objectiu és donar resposta a les necessitats dels infants o joves que presenten dificultats d'aprenentatge,   emocionals o  trastorns.

Al llarg de la vida, totes les persones passem per diferents etapes i algunes situacions difícils que ens demanen  sol·licitar ajuda externa