Treballar amb infants implica

fer amb poques certeses i

moltes incerteses el que (ens)salva

és la recerca, 

el no perdre el llenguatge de la sorpresa

que, de tota manera,

perviu en els ulls i en el pensament dels infants.

Necessitem el coratge de desenvolupar 

projectes i opcions tenaçment,

Aquesta és la tasca de les escoles i de l'educació.

 

        Loris Malaguzzi