LES ACTUACIONS DE LES PROFESSIONALS  DE L’EQUIP PSICOPEDAGÒGIC SÓN :

 

  • L’atenció a infants  en el seu desenvolupament.

 

  • L’atenció a famílies en la seva tasca educativa.

 

  • Xerrades  a pares i mares

 

  • Entrevistes personalitzades

 

  • Orientar i assessorar als equips educatius   per atendre les necessitats dels infants.